Materiały

2019-02-22 13:43

Osteoporoza: O tym się nie mówi.

Zaloguj się, żeby zobaczyć więcej...

 
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska
 
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej, Warszawa
Specjalistyczne Centrum Reumatologii i Osteoporozy, Rheuma Medicus, Warszawa