Szanowni

Państwo

Bardzo dziękujemy za udział

w Warsztatach.

Długo trzeba było czekać na bezpośrednie rozmowy, na dyskusje w Sali wykładowej, ale przyznajemy, że było warto!


Dziękujemy, bo dzięki Wam Reumatologiczne Warsztaty Terapeutyczne nabrały znów wiatru

w żagle i powróciła satysfakcja

z ich organizacji „na żywo”.


Dziękujemy także Wykładowcom za wkład w przygotowanie i wygłoszenie wykładów, dzielenie się swoją wiedzą. A sponsorom

za wspieranie polskiej reumatologii!

Formularz

rejestracyjny

Click to play video

REJESTRACJA OBECNIE JEST JESZCZE NIECZYNNASzanowni

Państwo

Bardzo dziękujemy za udział

w Warsztatach.

Długo trzeba było czekać na bezpośrednie rozmowy, na dyskusje w Sali wykładowej, ale przyznajemy, że było warto!


Dziękujemy, bo dzięki Wam Reumatologiczne Warsztaty Terapeutyczne nabrały znów wiatru

w żagle i powróciła satysfakcja

z ich organizacji „na żywo”.


Dziękujemy także Wykładowcom za wkład w przygotowanie i wygłoszenie wykładów, dzielenie się swoją wiedzą. A sponsorom

za wspieranie polskiej reumatologii!

Formularz

rejestracyjny

Click to play video

REJESTRACJA OBECNIE JEST JESZCZE NIECZYNNAAktualnie zapraszamy do Warszawy na XII Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii IOR – 10-12.02.2022 r.

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79LINK

Rejestracja IOR 2022

Zapraszamy na

XLVII i XLVIII Reumatologiczne Warsztaty Terapeutyczne


Miejsca tegorocznych warsztatów w trakcie ustalania

Warsztaty w 2022 roku zostały zaplanowane na 23-25.09.2022 r. oraz 18-20.11.2022 r.

Prosimy mieć te daty na uwadze, szczegóły będziemy wkrótce umieszczać.

PROGRAM OSTATNICH RWT:

PIĄTEK 26.11.2021


16.15-16.20

Rozpoczęcie warsztatów.


16.20-16.35

Zespół Huntera czy choroba Gauchera - licytować?

Nie! Obie choroby są ważne!

Wykład sponsorowany przez firmę Takeda.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber


16.35-16.50

Jak bardzo obecna kontrola choroby odbiega od oczekiwań? SLE.

Wykład sponsorowany przez firmę AstraZeneca.

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla


16.50-17.05

Co w stawie piszczy? Temat szeroki, terapia bólu może być różna.

Wykład sponsorowany przez firmę Bausch Health.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Batko


17.05-17.20

Dyskusja


17.20-17.30

PRZERWA


17.30-18.00

Aktualne, trudne, wzbudzające emocje? Pytanie: kiedy włączyć lek obniżający poziom kwasu moczowego?

dr hab. n. med. Marcin Barylski,

dr n. med. Maria Rell-Bakalarska


18.00-18.15

Stabilna kontrola bólu ważna w wielu rozpoznaniach.

dr n. med. Wojciech Romanowski


18.15-18.30

Gastroprotekcja? To nie jest nudne!

dr n. med. Anna Cybulska


18.30-18.45

Dyskusja


18.45-18.55

PRZERWA


18.55-19.55

Warsztat: Uniknąć błędów wykonując, opisując, interpretując badanie DXA? To możliwe!

Warsztat sponsorowany przez firmę Amgen.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski


SOBOTA 27.11.2021


09.00-09.15

Badania wykonywane niepotrzebnie? Przeciwciała

w praktyce reumatologa.

dr n. med. Katarzyna Fischer


09.15-09.35

„Panowie, szanujmy wspomnienia”! A na poważnie – Klasyczne LMPCh, bez których terapia RZS w 2021 byłaby niemożliwa.

Wykład sponsorowany przez firmę medac.

dr n. med. Maria Rell-Bakalarska


09.35-09.50

Widać czy nie widać? A jeśli tak to co dalej z pacjentem? Badania (nie tylko) obrazowe wątroby.

Wykład sponsorowany przez firmę Bausch Health.

dr hab. n. med. Michał Kukla


09.50-10.10

Indywidualizacja terapii biologicznej w chorobach reumatycznych - praktyczne podejście.

prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland


10.10-10.25

Dyskusja


10.25-10.35

PRZERWA


10.35-12.05

WARSZTAT sponsorowany przez firmę Sandoz


REU-MISJA Specjalna, czyli jak płynnie poprowadzić pacjenta z RZS przez klasykę do biologii.

Warsztaty z udziałem ekspertów praktyków.

prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot


12.05-12.15

PRZERWA


12.15-13.45

WARSZTAT sponsorowany przez firmę Janssen-Cilag

Skrining pacjentów z ChTŁ pod kątem Tętniczego Nadciśnienia Płucnego dla lekarzy reumatologów.


12.15-12.20

Wprowadzenie do alPHa – film.


12.20-12.50

Skrining i diagnostyka nadciśnienia płucnego

u pacjentów z chorobą tkanki łącznej.

dr Michał Florczyk


12.50-13.05

Przypadek pacjenta z Twardziną Układową.

dr n. med. Kamil Jonas


13.05-13.20

Leczenie pacjentów z Tętniczym Nadciśnieniem Płucnym w przebiegu choroby tkanki łącznej.

dr Michał Florczyk


13.20-13.35

Przypadek pacjenta z Nadciśnieniem Płucnym

w przebiegu chorób płuc.

dr n. med. Kamil Jonas


13.35-13.45

Pytania i odpowiedzi


13.45-13.55

PRZERWA


13.55-14.10

Czy warto prowadzić screening dermatologiczny

u chorych leczonych LMPCh?

Wykład sponsorowany przez firmę Novartis.

dr n. med. Anna Felis-Giemza


14.10-14.25

Bóle stawów - po infekcji SARS COV-2

dr n. med. Piotr Ligocki


14.25-14.40

Nowy wymiar kontroli i remisji choroby. RZS i SpA.

Życie pacjenta może być lepsze!

Wykład sponsorowany przez firmę Abbvie.

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


14.40-14.55

Dwa lata pandemii COVID-19. Bilans wiedzy.

dr n. med. Paweł Grzesiowski


14.55-15.10

Dyskusja


NIEDZIELA 28.11.2021


9.30-9.45

Planuję lub jestem – ciąża, choroby i pytania.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska


9.45-10.45

Warsztat: Czy lekarz może chorować ze stresu?

prof. dr hab. n. med. Ewa Mojs


10.45-11.45

Sesja młodych reumatologów.


11.45

Zakończenie warsztatów.

Opłata rejestracyjna

730 zł

1 100 zł

Opłata rejestracyjna oraz nocleg w pokoju dwuosobowym

1 450 zł

Opłata rejestracyjna obejmuje:

- udział w Warsztatach

- materiały konferencyjne (w tym wydrukowane wykłady)

- kolacje: 26.11 i 27.11

- obiad: 27.11


Dla uczestników oferujemy:


-Noclegi w pokojach dwuosobowych

Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego rozlokowania uczestników w pokojach. Istnieje możliwość wskazania współlokatora. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail


Noclegi w pokojach jednoosobowych
Opłata rejestracyjna oraz nocleg w pokoju jednoosobowym

Opłaty

wyprzedane

wyprzedane

Dostęp online

250 zł

wyprzedane

wyprzedane

Gdzie:

W trakcie

ustalania

20-22.05.2022 r.

Kiedy:

16:00/9:00/9:30

Start:

Regulamin

1. Warsztat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , z późn. zm.).

2. Warunkami udziału są:

- dokonanie rejestracji - podanie NPWZ i/lub nazwy firmy

- dokonanie płatności

3. Rejestracji można dokonać poprzez:

- formularz zgłoszeniowy na stronie www.iamp.com.pl

- przesłanie na adres biuro@iamp.com.pl zgłoszenia zawierającego:

Imię, Nazwisko, NPWZ/nazwa firmy/ adres e-mail

4. Po dokonaniu opłaty, na adres podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, reklamacji oraz zwrotów prosimy o kontakt biuro@iamp.com.plRegulamin sklepu

biuro@iamp.com.pl


IAMP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 lok. 201, 02-486 Warszawa Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego. KRS 536505 NIP: 701 045 59 41, REGON 360458987